Växtgaranti-Etableringsgaranti

Växtgaranti-Etableringsgaranti innebär att du ska få en frisk och sund växt.
Garantin gäller endast vedartade växter såsom buskar, träd, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar.
Gäller ej perenner och ettåriga växter.

Vid reklamation skall ni först kontakta oss för tillvägagångssätt, ibland vill vi att ni väntar med att gräva upp växten. Växt och kvitto skall alltid tas med när vi ber om det.

Ditt kassakvitto gäller som garantisedel.

Köp gjorda mars-maj reklameras inom tre månader.
Köp gjorda juni-september inom två månader.
Köp gjorda oktober-november senast sista maj året efter.

Garantin gäller INTE om växterna:
– Skadats vid transport
– Planterats i bristfällig jord eller på dåligt dränerad växtplats
– Planterats djupare än rekommenderat
– Fått felaktig gödsling eller vattning
– Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar
– Är inköpta på rea
– Planterats i kruka
– Drabbats av vinterskador* såsom frostsprängning och tjältorka.

Alla vintergröna växter, såsom thuja, idegran, rhododendron, lagerhägg och buxbom kan drabbas av vinterskador.
När den starka vårsolen lyser avdunstar växterna vatten genom sina blad/barr. Eftersom det oftast är fruset i marken tidigt på våren
bör du under februari och mars skugga/täcka känsliga växter med juteväv eller fiberduk. Detta för att minska risken för tork- och brännskador.
Det är viktigt att alla vintergröna växter vattnas rikligt sen höst och tidig vår. Tänk på att skydda ev ympställen.