Vinter i dammen

Ta hand om och vårda dammen på bästa sätt när vintern kommer. Börja i god tid, planera och använd bra produkter som hjälper till att hålla den i gott skick. Finns det fiskar som kommer att övervintra i dammen är det viktigt att också se till att de får optimala förutsättningar för att överleva.

Lövnät och luftpump

Inför vintern är det viktigt att börja med att städa dammen. Avlägsna löv och skräp då det är organiskt material. Skulle det få ligga kvar kommer dammen att bli syrefattig och metangas bildas. Genom att använda ett lövnät till dammen när hösten närmar sig kommer mängden löv och skräp att minska rejält. Det är också bra att spänna nätet över dammen när den väl är städad inför vintern. När våren kommer är tillväxten av alger betydligt mindre om den redan innan vintern blev ordentligt rengjord.

Dammvärmaren hjälper till att förhindra att vattnet fryser helt, och gör det lätt att behålla en liten vak som är helt isfri. Då kan metangas, som även kallas sumpgas, ta sig ut och slipper bli kvar under isen. Blir vattnet för syrefattigt finns risk för att olika bakterier trivs och förökar sig snabbt, vilket är enkelt att motverka!

Dammfiskar över vintern

Om fiskar övervintrar i dammen är det absolut bästa att syresätta vattnet. Det finns luftpumpar till damm, anpassade för vinter, som ska placeras torrt. Pumpen är byggd och tillverkad för att klara av kalla temperaturer. Luftpumpen ser till att dammfisken får det syre som krävs för att den ska överleva under vintern, däremot krävs ingen mat.

En annan bra produkt att använda sig av är termometer om det finns fisk i dammen under vintern. Då blir det lätt att se när temperaturen börjar att stiga och fiskarna kommer bli mer aktiva igen. När de börjar att vakna till är det dags att förse dem med mat igen.