Pumpar till dammar

I dammar finns det behov av att använda pumpar som gör att vattnet cirkulerar liksom olika typer av filter som minskar risken för att algväxt och liknande ska uppstå. Pumpar finns i flera olika storlekar där ett maximalt flöde av vatten styr vilken pump som passar till din damm. Det finns inte någon anledning att köpa en större pump än nödvändigt utan anpassa utifrån storlek på dammen och hur mycket vatten som den rymmer.

Pumpar med låg energiförbrukning

Dagens pumpar har en låg energiförbrukning som gör att du utan dåligt samvete kan använda en eller flera pumpar beroende på dammens storlek. I en större damm kan det finnas möjlighet till att använda sig av två eller fler pumpar för att skapa olika effekter som fontän och vattenfall. Hos Roséns Blommor finns ett varierat utbud av pump till dammar från flertalet kända tillverkare där alla håller en hög kvalitet.

Fisk i damm

I en damm där det lever fiskar är det extra viktigt att använda sig av bra pumpar som skapar en bra syresättning i vattnet så att fiskarna får möjlighet att trivas på bästa sätt. Det är viktigt att pumpen går under hela säsongen, det är för att algväxten ska bli så liten som möjligt, då det påverkar fiskarnas mående och dammen i stort för den delen. En damm med vatten som är grönt och luktar illa är inte trevligt, vilket pumpar och filter hjälper till att motverka.

Hög kvalitet

De pumpar till dammar som vi säljer håller hög kvalitet och finns i flera storlekar och utföranden. Med en hög driftsäkerhet kan du vara trygg med att pumpen kommer att gå under hela säsongen. Pumpar behöver dessutom minimalt med underhåll, vilket betyder att när de väl är installerade kommer dammen att må bättre och sköta sig själv ännu mer än tidigare – smidigt och enkelt!